YHDISTYKSESTÄ

Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry on Espoon Laaksolahdessa toimiva, vuonna 1943 perustettu asukasyhdistys. Sen pientalovaltaisella toimialueella on noin 1900 kotitaloutta, ja jäseniä sillä on noin 350. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa toiminta-alueensa asukkaiden yleisiä ja yhteisiä etuja kaupunginosaan liittyvissä rakentamis- ja kehittämishankkeissa ja edistää asuinalueensa viihtyisyyttä, myötävaikuttaa siihen, että Laaksolahden kaupunginosan asukkaat kokevat asuinpaikkansa miellyttäväksi ja turvalliseksi asua sekä edistää yhteishenkeä ja yhteistoimintaa kaupunginosan kehittämiselle tärkeiden hankkeiden tukemiseksi.

-----------------------------------------------------------------------

PITKÄJÄRVI 2030

Tiedote 1/2022 Vahasen esitys Pitkäjärvi 2030-hankkeeseen, Vanhankartanonpuron vesienhallintaratkaisut.

Yhteenveto 8.3.2022 seurantapalaverissa esitetty: Vanhankartanonpuron toimenpiteet.

-----------------------------------------------------------------------

PITKÄJÄRVI 2030 -HANKE

Ympäristöministeriö on julkaissut nettisivuillaan Pitkäjärvi 2030 -hankkeesta kertovan uutisen Espoolaisille tärkeän järven tilaa pyritään parantamaan kuusivaiheisessa projektissa Järvi ei puhdistu vain tutkimalla. Artikkelissa kerrotaan hankkeen tavoitteista, konkreettisista toimista järven puhdistamiseksi sekä haasteista, joita projekti kohtaa. 

Lue lisää: https://ym.fi/-/jarvi-ei-puhdistu-vain-tutkimalla

-----------------------------------------------------------------------

MONITOIMITALON PÄIVYSTYS 

Päivystäjämme on heinäkuuta lukuun ottamatta paikalla tiistaisin ja torstaisin klo 16.00 – 19.30.

Puhelinnumero päivystysaikaan: 046 8771842

----------------------------------------------------------------------