Espoon kaupunki on vähitellen, rajallisten resurssiensa puitteissa kunnostamassa alueen katuverkoston kaavan mukaiseen muotoon.

HULEVESIEN KÄSITTELYSTÄ

Järjestimme tiistaina 14.3.2017 Laaksolahden monitoimitalolla asukasillan pihasuunnittelusta ja hulevesien käsittelystä. Esitysmateriaalit löytävät tästä:
Alustus
Maisema-aulan esitys


TILANNETIETOA MAALISKUUSSA 2017

Nummitien, Lehtitien ja Pitkäjärvenrannan alueen katujen perusparannuspäätöksestä tehty valitus on hylätty Korkeimmassa hallinto-oikeudessa marraskuussa 2016, mutta rakentaminen pääsee alkuun tämän alueen osalta aikaisintaan vuonna 2018.

Laaksolahti II ja III -kaava-alueen katujen Tapiontie, Tapionpolku, Juuritie, Hirsitie, Hirsipolku, Oksatie, Hirsikalliontie, Latvatie, Latvapolku sekä Runkotie suunnittelu on käynnistynyt. Katusuunnitelmaluonnoksia esitellään tiistaina 21.3.2017 klo 16.30-17.30 , torstaina 23.3.2017 klo 16.30-17.30 sekä keskiviikkona 29.3.2017 klo 16.30-17.30 Teknisen ja ympäristötoimen aulan näyttelytilassa, Virastopiha 2 C, Espoon keskus. Kiinteistöjen omistajat on jaettu kolmeen ryhmään ja jokaiselle on postitettu kutsukirje, josta selviää minä päivänä on oman kadun tilaisuus.   

AIKATAULUARVIO 2.11.2015

 

Olemme esittäneet Espoon kaupungin katusuunnitteluun kysymyksiä katujen tämänhetkisestä kunnostusaikataulusta ja saaneet 2.11.2015 seuraavat vastaukset:  

"1. Laaksolahdentie valmistuu marraskuun loppuun mennessä tänä vuonna. Kustannusarvio 7 mil. euroa, ylittynee noin 10 %, syinä lisääntyneet louhinnat ja vanhojen tonttiliittymien liitostyöt. Stop-merkeistä [Huvilateiltä Laaksolahdentielle tultaessa] on keskusteltu liikenteen hallinta-yksikön kanssa, ensisijaisena ratkaisuna raivataan näkemät katualueella suunnittelualueen kaikista risteyksistä. Urakan jälkeen voidaan helposti vaihtaa kolmiot stop-merkiksi, jos tilanne ei ole helpottunut.

2. Laaksolahti IV alueen katujen rakentaminen (Lehtitie, 1-8 järvikujat, Pitkäjärvenranta, Lehtipolku, Nummipolku, Nummitie, Nummikuja, Kalkkikuja) pyritään aloittamaan 2016. Hallinto-oikeudessa ollut valitus on hylätty, joten katujen rakentaminen voidaan aloittaa. Vielä ei tiedetä urakoitsijaa. Kun alkukatselmus pidetään, lähetetään asianomaisille kutsut kirjeitse noin kaksi viikkoa aikaisemmin

3. Harjutien rakentaminen aloitetaan todennäköisesti 2017

4. Huvilateiden katusuunnitelmat ovat lainvoimaiset ja rakennussuunnitelmat pitkällä, rakentaminen alkaa loppuvuonna 2016, jos tekninen lautakunta myöntää rahoituksen. Voi mennä useampi vuosi ennen kuin kaikki on rakennettu."


KATUKUNNOSTUSKYSELY 2012

 

Laaksolahden huvilayhdistys toteutti vuonna 2012 laajan asukaskyselyn siitä, mitä alueen kaduilta odotetaan. Halutaanko idylliset hiekkatiet säilyttää vai onko tiet päällystettävä? Tarvitaanko jalkakäytäviä? Puolesta vai vastaan? Kyselyn tuloksista järjestettiin keskustelutilaisuus, ja raportti toimitettiin Espoon kaupungille.

Raportti

Keskustelutilaisuuden esityskalvot

 

Alueen katuhankkeet Espoon kaupungin sivuilla:
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelmat/Ajankohtaiset_hankkeet?n5=2