Laaksolahden Huvilayhdistys LHY ry

Laaksolahden huvilayhdistys on Espoon Laaksolahdessa toimiva asukas- ja kotiseutuyhdistys, joka on perustettu vuonna 1943. Yhdistyksellä on noin 350 jäsentä sen noin 1900 kotitalouden alueella. 

Toiminta ja tavoitteet

Laaksolahden huvilayhdistyksen toiminnan tarkoituksena on valvoa alueen asukkaiden etuja ja edistää alueen kehitystä ja viihtyisyyttä.

Yhdistys järjestää vuosittain perinteisen juhannusjuhlan Pitkäjärven rannassa, kotiseutu- ja kulttuuriretkiä sekä ajankohtaisiin aiheisiin keskittyviä asukasiltoja. Yhdistys kerää ja tallentaa alueen oloista, ympäristöstä ja asukkaista kertovaa aineistoa ja esittelee sitä julkaisuissa ja näyttelyissä.

Alueen jokaiseen talouteen jaetaan säännöllisesti yhdistyksen tiedote.

Laaksolahden huvilayhdistys pyrkii vaikuttamaan kaupungin ja valtion viranomaisiin kaavoitus-, tiestö-, liikenne- ja muissa alueellisissa ratkaisuissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi toimitaan yhteistyössä naapuriyhdistysten kanssa.